Galeb Metal Pack:

PIB: 106404295
Mat. broj: 20594209

Telefoni:
+381 (0) 15 367 700
+381 (0) 15 367 718

Fax:
+381 (0) 15 367 726
+381 (0) 15 367 788

Adresa: Pocerska 111,
15000 Šabac

OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD UGOVORA I OBAVEŠTENJE IZ ČLANA 27. STAV 1. I 2. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I PRAVO POTRPŠAĆA IZ ČLANA 28. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA.

OBAVEŠTENJE IZ ČLANA 27. STAV 1. I 2. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I PRAVO POTROŠAČA IZ ČLANA 28.ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA.

Galeb Electronics:

PIB: 108561448
Mat. broj: 21024040

Telefoni:
+381 (0) 15 367 700
+381 (0) 15 367 718

Fax:
+381 (0) 15 367 726
+381 (0) 15 367 788

Adresa: Pocerska 111,
15000 Šabac

OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD UGOVORA I OBAVEŠTENJE IZ ČLANA 27. STAV 1. I 2. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I PRAVO POTRPŠAĆA IZ ČLANA 28. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA.

OBAVEŠTENJE IZ ČLANA 27. STAV 1. I 2. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I PRAVO POTROŠAČA IZ ČLANA 28.ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA.

Izaberite valutu
EUR Euro
RSD Serbian dinar