RFID identifikacija vozača

Sistem za RFID identifikaciju omogućava praćenje rada vozača po definisanim relacijama ili rutama, na osnovu toga dobijamo jasne izveštaje o korišćenju vozila.Korisnicima su u ponudi rfid čitači koji rade na tehnologiji 125 kHz ili Mifare 13,56 mHz.Pomenute tehnologije se često koriste za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa u kompanijama, pa se mogu integrisati sa autorizacijom u vozilima.Po zahtevu korisnika, mozemo ponuditi i autorizovan pristup u vozilo, odnosno da onemogući pokretanje vozila u slučaju kršenja kompanijskih pravila.Vozačima se mogu identifikovati pomoću kartica koje mogu biti u obliku priveska, narukvica, tag nalepnice ili standradne rfid kartice.