USLUGE OBRADA I SAVIJANJE LIMA – AMADA HFE

AMADA HFE
• Precizno i tačno savijanje limova
debljine do 8 mm maximalne
dužine do 3000 mm
• Visoka produktivnost