USLUGE PLASTIFIKACIJA METALA

Kontinuirani sistem za antikorozivnu i dekorativnu plastifikaciju metalnih proizvoda najrazličitijih formi. Tehnologija je bazirana na najsavremenijim mogućnostima.
Sastoji se od nekoliko celina:

• Kapacitet: 90.000 m²/mesečno
• Maksimalne dimenzije predmeta plastifikacije: 800 x 1250 x 2300mm
• Brzina konvejera (trake): 1-3m/min